Polecamy artykuły

Błogosławiona Anna Katharina Emmerich ( 1774- 1824) to niemiecka augustianka, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. To właśnie jej wizje zainspirowały Mela Gibsona do nakręcenia filmu "Pasja". 3 października 2004 roku Katharina Emmerich została beatyfikowana przez Jana Pawła II. Zachęcamy do przeczytania jej mistycznych wizji, które przez wiele lat spisywał pisarz Klemens Brentano.
Obecność masonów w polskim rządzie oraz instytucjach i organizacjach zarządzających naszym krajem stała się faktem. Tym samym, cel wolnomularzy - zdobycie władzy, kontrola nad strategicznymi jednostkami w kraju, a także środkami masowego przekazu został w dużej mierze zrealizowany. Ich destrukcyjna działalność rozbijająca jedność w narodzie, lekceważąca tradycję i burząca tożsamość narodową, niszcząca wartość i znaczenie rodziny, głosząca swobodę obyczajów, wprowadzająca kabalistyczną magię a zwalczająca Kościół Katolicki jest już w Polsce nader widoczna.
W ubiegłym roku (2012) Na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Episkopat Polski skierował list do wiernych pt. „O królowaniu Jezusa Chrystusa”. Biskupi polscy wyrażają w nim swoją opinię na temat podejmowanego coraz dobitniej tematu Intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Jego treść bardzo zmartwiła zwolenników tego aktu. Ich odpowiedź na apel biskupów znajdziemy na stronie portalu Fronda.pl.
Niektóre objawienia prywatne wzbudzają ogromne kontrowersje i spory. Na pewno najjaskrawszym przykładem jest Medjugorie. Mimo negatywnego stanowiska miejscowego biskupa i zalecanej przez Kościół wstrzemięźliwości w sprawie tych wydarzeń wciąż przybywają tam miliony pielgrzymów. Wśród zwolenników kultu Gospy z Medjugorie jest wielu duchownych. Artykuł ks. Jana Wójtowicza dogłębnie analizuje objawienia w Medjugorie. Na podstawie ustalonych przez Kościół wytycznych określających nadprzyrodzoną istotę objawień punkt po punkcie porównuje z nimi wydarzenia z południowej części Hercegowiny.